Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/13/2019 in all areas

  1. 1 point
    Siyasi bir mesaj değil o. Ama siyasi mesaj istersen o da var.: Ülkenin gidişatının gülünecek bir hali yok dolar olmuş 4.5TL Euro olmuş 5.5 TL ve ülkeyi bu duruma getirenler seçimi kazanacak. Allah onları bildiği gibi yapsın kan emiciler. Ülkenin içine ettiler resmen. dindar kılıklı haramzedeler. 130TL verdiğim sunucu kirasına 530TL verdim. Zehir zıkkım olsun.
  2. 1 point
    O zaman seçimden sonra yapalım bunu
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.