Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/19/2018 in all areas

  1. 1 point
    IPB 3 konu oluşturma sürecinde zaman aşımına uğraması sorunu bir kaç yerde dile getirilmiş nedenini araştırdım. Bu sorun aslında host veya sunucu yetersizliği olarak düşünülebilir çünkü IPB 3 sürümü çok fazla özellik içerdiği için daha fazla performansa ihtiyacı olmasındandır.   Sorunun meydana gelme nedeni: Konu oluşturulup gönder yapıldığında ACP'den  Automatically follow every forum  seçeneği bazı gruplar için etkinleştirlmişse ve forum kullanıcıları çok fazlaysa ilgili gruplar için otomatik konu takibi için konuların işaretlenmesi zaman alarak MySQL timeout vererek işlem sonuçlandırılır.   Çözümü: Çok fazla kullanıcısı olan forumlar için ayrılmış sunucu yoksa yani host kullanıyorsanız bu özelliği devre dışı bırakın. Sunucu kullananlar için MySQL optimizasyonu yapılarak bu özeliğin kullanılması mümkündür ama ben bunu önermiyorum.   Konuyla ilgili IPS kaynağı http://community.invisionpower.com/resources/bugs.html/_/ip-board/php-fatal-error-maximum-execution-time-htmlpurifier-r42693   
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×

Important Information

By using this site, you agree to our Guidelines.